9 Ağustos 2013 Cuma

Sql Server 2008 de tablo ya yeni Alan(kolon) ekleme Ve Silme ADD COLUMN,DROP COLUMN

Oluşturduğumuz tablolara yeni kolon ekleyerek tabloyu genişletme ihtiyacı duyabiliriz.

Bunun İçin tablo üzerinde değişiklik yapmaya yarayan Alter  Komutunu kullanırız.

Alter  komutunu kullanarak tabloya alan ekleyebilir ve tablodan alan silebiliriz.

Daha önceki Sql server de Oluşturdugum TransferMarket veri tabanındaki Team tablosuna Alter Komutunu kullanarak Coach adında Yeni bir alan ekleyelim.

  • alter table Team add Coach nvarchar(50);

    Yukarıdaki kodun açıklaması ;
  • alter table TabloAdı  add YeniKolonAdı veritipi ;

Aynı şekilde Alter  komutunu kullanarak Alan silebilir tablo üzerinde değişiklikler yapabiliriz.

  •  Alter table Team drop column Coach ;
  • ALTER TABLE tabloAdı DROP COLUMN kolonAdı

//Luckyorange//